Còmic Sant Vicent Ferrer


Un còmic sobre Sant Vicente Ferrer està disponible en internet per a famílies i coleges.
La publicació infantil arreplega els fets més importants de la vida del sant en una cronologia de les principals senyes històriques i un mapa d'Europa en els seus viages en predicació.
L'editorial Edibesa, dels Dominics, ho ha reeditat recentment en motiu de l'Any Jubilar Vicentí, en els texts del dominic Miguel A. Requena -ya fallit- i dibuixos de Pilarín Bayés de Lluna, havent segut revisada esta edició pel dominic Antonio García.
Correcions històriques de la mà de valencianistes que han volgut mantindres en l'anonimat.

El jagant egoisteEls chiquets del poble juguen en l'ampli jardi de la casa d'un Jagant. Fart de les seues veus i de les seues rialles, el Jagant, un ser solitari i egoiste, alça un mur tan alt que els menuts no poden botar-ho. Des d'eixe moment ya no retorna al seu jardi la primavera.  Fins que el Jagant descobrix allí a un chiquet, que volia pujar a un arbre, que serà la seua salvació i el regrés de la vida al jardi i de l'alegria a la casa del Jagant. 

Relat sentimental de lírica bellea, obra d'Oscar Wilde.